Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelu-urani alkoi joskus 70-luvulla silloisen maanmittaushallituksen leivissä. Ohjeet nuorelle esihenkilölle olivat melko selkeät. Kuuntele, kysy täydentäviä, Älä rupea väittelemään, Älä suutu,  Älä esitä alaisellesi kehityskeskustelussa

Lue artikkeli »

Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen Työpaikkakiusaaminen on työyhteisöön sopimatonta, hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työpaikkakiusaamista voi olla henkinen väkivalta, häirintä tai epäasiallinen kohtelu. Kiusaaminen näyttäytyy sanoin, teoin tai asentein ja

Lue artikkeli »

Viestintä tilitoimistossa

Viestintä tilitoimistossa Viestintä on tärkeää jokaisessa hyvin toimivassa työyhteisössä. Itse asiassa parhaissa työyhteisöissä viestintä on niin avointa, että myös epäonnistumiset voi tuoda esille – ja

Lue artikkeli »

Voiko aikaa hallita?

Voiko aikaa hallita? ”Aika on olemassaolon ja tapahtumien jatkuvaa ilmeisen peruuttamatonta etenemistä menneisyydestä tulevaisuuteen nykyhetken kautta” Time 2016. The American Heritage Dictionary. Viitattu 8.3.2015. Wikipedia

Lue artikkeli »