Staffroom palveluratkaisut
Henkilöstöhallinto
Henkilöstöhallinto

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia henkilöstöhallinnon palveluita, jotka kattavat yrityksen koko henkilöstöhallinnon tarpeen. Varmistamme, että organisaation henkilöstövoimavaraa hallitaan tehokkaasti ja että työntekijöille tarjotaan tuki ja resurssit menestyksekkään työsuhteen aikaansaamiseksi.

Palvelumme

  • TYÖELÄMÄN TIETOPANKKI / Henkilöstöhallinnon neuvontapalvelut: johdolle, esihenkilölle, HR:lle, tarvitsevalle
  • Rekrytointi ja valinta: Henkilöstöhallinto vastaa uusien työntekijöiden rekrytoinnista, haastatteluista, valinnasta ja perehdyttämisestä.
  • Työsuhdeasiat: Henkilöstöhallinto hoitaa työsopimukset, palkat, työaikaseurannan, lomat ja muut työsuhteeseen liittyvät asiat.
  • Koulutus ja kehitys: HR voi suunnitella ja toteuttaa koulutusohjelmia ja kehitystoimia henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen parantamiseksi.
  • Suoritusarvioinnit: Henkilöstöhallinto voi hallita ja arvioida työntekijöiden suoritusta ja tarvittaessa suorittaa suoritusarviointiin liittyviä toimia.
  • Konfliktien ratkaisu: HR osallistuu konfliktien ratkaisuun ja tarjoaa tukea työntekijöille, jotka kohtaavat ongelmia työympäristössä.
  • Organisaatiokulttuurin kehittäminen: Henkilöstöhallinto voi osallistua organisaation kulttuurin kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
  • Lakisääteiset noudattamiset: HR varmistaa, että organisaatio noudattaa voimassa olevia työlakeja ja säännöksiä ja että yrityksellä on lain vaatimat henkilöstödokumentit ajantasalla.
  • HR-prosessit ja niiden rakentaminen
  • Sidosryhmäyhteistyö: työterveyshuolto, työsuojelu, vakuutusyhtiöt
cropped-staffroom_512px.png
Palveluvastaava
Jussi Tamski
+358 400 977 959