Ulkoistuspalveluilla tukea liiketoimintaan

Yritykselle on liiketoiminnallisesti tärkeää keskittyä omaan ydinosaamiseensa.
Yrityksen menestyksen kannalta asiakaspalvelu ja henkilöstöhallinto ovat merkittäviä tukitoimintoja ja samalla myös tärkeitä ulkoistuksen kohteita.

Laadukkaan tuloksen saavuttamiseksi on hyvä antaa asiantuntijayrityksen hoitaa tukitoimintoja. Ulkoistamalla palveluita asiantuntijakumppanille, yritys saa sellaista laatua ja asiantuntijaosaamista yritykseen, jota ei välttämättä rekrytoimalla onnistuta hankkimaan.

Kumppania valitessa on tärkeää löytää sellainen toimija, joka ymmärtää asiakkaan toimialaa ja jolla on edellytykset asiakkaan toiminnan kehittämiseen myös pidemmällä tähtäimellä.

Staffroom on monen pienen ja suuremman pk-yrityksen asiakaspalvelun ja henkilöstöhallinnon asiantuntijakumppani yrityksen liiketoiminnan eri vaiheissa. Missiomme on auttaa yritystä pääsemään liiketoiminnallisiin tavoitteisiinsa ja tukea toimintaa oikeilla päätöksillä ja toiminnoilla.

Tukipalvelujen ulkoistamisen hyödyt asiakkaallemme

  • Kustannussäästöjä yritykselle
  • Vahva ulkoinen kumppanuus liiketoiminnan tueksi
  • Mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan
  • Ulkoistaminen parantaa laatua ja palvelua
  • Yrityksen sisäisten välttämättömien muutosten toteuttaminen on helpompaa
  • Kiinteät kustannukset joustaviksi
  • Lisää henkilökunnan kehittymismahdollisuuksia
  • Mahdollistaa yhtenäiset työtavat
  • Ulkoistamisen myötä myös investointivastuu siirtyy ulkopuoliselle toimijalle
  • Yrityksen kilpailukyky paranee

Pohditko palveluiden ulkoistamista?

Varaa maksuton henkilöstöpalveluiden konsultointi.

Henkilöstöhallinnon ulkoistuspalvelut

– tukea asiakaspalveluun, henkilöstöjohtamiseen ja työsuhteen elinkaaren operatiivisiin toimintoihin

Liiketoimintavaatimusten jatkuvassa muutoksessa ovat asiakaspalvelu ja henkilöstöhallinto, sekä niihin liittyvät prosessit entistäkin keskeisemmässä asemassa. Sujuva asiakaspalvelu on yrityksen käyntikortti. Ammattitaitoinen asiakaspalveluprosessi ja sen ystävällinen toteuttaminen ovat nykyaikana yrityksen ehdoton kilpailuvaltti. Henkilöstöhallinnon palveluiden avulla yritys rakentaa edustavaa työnantajakuvaa, saa sujuvat ja yhtenäiset prosessit, sekä monipuolista henkilöstötietoa johtamisen ja parempien valintojen tueksi.

Staffroomin ulkoistuspalveluratkaisut tarjoavat yrityksesi käyttöön parhaiten sopivan asiantuntijan, jolloin voit olla varma, että asiat hoituvat laillisesti ja ammattitaidolla. Voit ulkoistaa koko asiakaspalvelun, henkilöstöhallinnon tai tarvitsemasi osa-alueen molemmista. 

Ulkoistettu asiakaspalvelu

Ulkoistettu henkilöstöhallinto

Työterveys ja työkyky

Avoimet työpaikat

Asiantuntijapalvelut
Työkykypalvelut
Terve ja työkykyinen työyhteisö on menestyneen liiketoiminnan elinehto. Työkyvyttömyys aiheuttaa...
staffroom_hr_palvelut_helpdesk
Henkilöstöpalvelut
Staffroom auttaa pk-yrityksiä henkilöstöhallinnon haasteissa ympäri suomen. Työsuhteen elinkaaripalvelut ja niiden tuki...
staffroom_hr_hallinto
Talouspalvelut
Yrityksen talouden suunnittelu,  seuraaminen ja ylläpito ovat onnistuneen liiketoiminnan peruspilareita...
Nimeton-malli-45-1
Lakipalvelut
Yrityksenä toimimiseen liittyy paljon oikeudellista osaamista vaativia asioita. Meiltä saat vahvan juridisen osaamisen...

ASIAKKAAMME

Staffroomin asiakkaina on erikokoisia yrityksiä eri toimialoilta. Palveluihimme luottavat mm. Viking Line, Jety Oy, Lamor Corporation, Ideal GRP, Rakennusliike Rontu Oy, Jousi Sähkö Oy, Ruoka Kärkkäinen Oy, Rajamäen Uimahalli Oy ja 5D investment.

Asiakkaiden ajatuksia HR-palveluista

Pidän tärkeänä, että henkilökunnasta pidetään huolta ja että henkilöstön asioille löytyy aikaa. Yleinen toiminta kuten säännölliset palaverit, henkilöstöjuhlat ym. tarvitsevat sitoutuneen toteuttajan, jotta niistä tulee mielekkäitä eivätkä ne jää vain puheasteelle. HR-kumppani sitouttaa henkilökunnan ja luo hyvät puitteet yhteishengen rakentumiselle. Myös toimintojen jatkuvuus on tärkeää. HR vapauttaa minulle aikaa omaan työhön.
Jouni Sinervo
TJ, JOUSI SÄHKÖ
HR-palvelut helpottavat ja selkeyttävät yrityksen hallinnollisia toimintoja ja vapauttavat niin Kauppiaan kuin esimiesten aikaa asiakkaiden palvelemiseen ja myymälän ylläpitämiseen. HR- toiminta auttaa saavuttamaan lisää myyntiä ja parempia asiakaskohtaamisia. Työtyytyväisyys ja jaksaminen paranee ja sairauspoissaolot sitä kautta vähenevät.
Ilkka Kärkkäinen
Kauppias, Ruoka Kärkkäinen
Onnistunut rekrytointi on avain kaikkeen, varsinkin silloin kuin ihminen tuottaa palvelua ihmiselle – Kuten meillä. Henkilöstö on yrityksemme suurin voimavara, ja oikeiden osaajien löytäminen edellyttää osaavan kumppanin, kuten Staffroom Oy on meidän tapauksessa. Toimiva työyhteisö innostuttaa, oivalluttaa ja mahdollistaa.
Juha Ahonen
TJ, RAJAMÄEN UIMAHALLI
Staffroom

Henkilöstöasioiden ammattilainen

Hoidamme pk-yritysten henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtäviä ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja. Annamme ohjausta ja neuvontaa henkilöstöasioissa, mutta sen lisäksi käärimme hihat ja hoidamme rekrytoinnin, työsopimukset, uuden työntekijän aloittamiseen liittyvät toimet, perehdyttämisen, työsuhteen ylläpidon, työsuhteen muutokset, työsuhteen ongelmatilanteet ja työsuhteen päättämisen, sekä Suomessa että kansainvälisesti. Henkilöstöhallinto sisältää paljon erilaisia toimintoja, joihin HR- ammattilaisemme ovat erikoistuneet. Asiakkaanamme saat asiantuntiosaamista aina työsuhteesta taloushallintoon asti.

Staffroom palvelut

Avoimet työpaikat

Haemme asiakkaillemme jatkuvasti osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä. Täältä löydät tällä hetkellä avoimet työpaikat ja voit jättää myös vapaan hakemuksen.

Artikkelit

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelu-urani alkoi joskus 70-luvulla silloisen maanmittaushallituksen leivissä. Ohjeet nuorelle esihenkilölle olivat melko selkeät. Kuuntele, kysy täydentäviä, Älä rupea väittelemään, Älä suutu,  Älä esitä alaisellesi kehityskeskustelussa

Lue artikkeli »

Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen Työpaikkakiusaaminen on työyhteisöön sopimatonta, hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työpaikkakiusaamista voi olla henkinen väkivalta, häirintä tai epäasiallinen kohtelu. Kiusaaminen näyttäytyy sanoin, teoin tai asentein ja

Lue artikkeli »

Viestintä tilitoimistossa

Viestintä tilitoimistossa Viestintä on tärkeää jokaisessa hyvin toimivassa työyhteisössä. Itse asiassa parhaissa työyhteisöissä viestintä on niin avointa, että myös epäonnistumiset voi tuoda esille – ja

Lue artikkeli »