Kuinka voimme auttaa ?

Työsuhdeasioita, henkilöstötarpeita, kehittämistä ja koulutusta, ohjausta ja neuvontaa, säästöjä henkilöstökuluissa, vaiko vailla työterveyshuoltoa tai taloushallinnon luottokumppania?

Autamme yrityksiä hoitamalla kattavasti henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtäviä ja päivittäisiä operatiivisia tehtäviä. Annamme ohjausta ja neuvontaa henkilöstöasioissa, mutta sen lisäksi käärimme hihat ja hoidamme rekrytoinnin, työsopimukset, entryn, perehdyttämisen, työsuhteen ylläpidon ja sen aikaiset henkilöstöasiat, työsuhteen muutokset, työsuhteen ongelmatilanteet ja työsuhteen päättämisen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Henkilöstöhallinto sisältää paljon erilaisia toimintoja, joihin HR- ammattilaisemme ovat erikoistuneet. Asiakkaanamme saat asiantuntijuutta ja osaamista aina työlainsäädännöstä taloushallintoon asti.

Ketä me olemme ?

Yrityksesi vahva HR-kumppani

Staffroom Oy on pk-yritysten kumppaniksi soveltuva HR- asiantuntija. Tarjoamme nykyaikaisen, kustannustehokkaan ja henkilöstöriskiä hallitsevan vaihtoehdon työntekijän työllistämiselle. Olemme erikoistuneet henkilöstöriskien hallintaan sekä pieniin, että suuriin operatiivisiin henkilöstötehtäviin. Toimimme sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Yrityksemme toimintaa ohjaavia arvoja ovat:

 • Asiantuntijuus – tuotamme asiakkaalle aina uusinta työlainsäännöllistä henkilöstötietoa ja operoimme sen mukaisesti
 • Palveluhalukkuus – panostamme palvelumme nopeuteen, laatuun ja ystävällisyyteen
 • Tietoturvallisuus – huolehdimme siitä että asiakkaamme henkilöstötietoja käsitellään suojatusti ja voimassa olevien ohjeiden mukaisesti

Mitä me teemme ?

Sinun yrityksesi tarpeeseen räätälöityä operatiivista henkilöstöhallintoa ja henkilöstöriskin hallintaa

Tuotamme henkilöstöhallinnon palveluja tehokkaasti ja toimivasti hybridimallilla. Päivittäisen operatiivisen HR-työn lisäksi rakennamme yritykselle puuttuvat prosessit ja tarvittavat HR- työkalut. Dokumentoimme henkilöstöön liittyvät toiminnot ja vastaamme henkilöstöasioiden tietosuojasta. Toimimme kiinteästi yhteistyössä sidosryhmien kuten työterveyshuollon, vakuutusyhtiöiden ja taloushallinnon toimijoiden kanssa, jotta tieto kulkee ja asiakkaamme saa parhaan mahdollisen vastineen ostopalveluilleen. Työskentelemme asiakkaamme liiketoiminnan vaatimuksiin sekä yksittäisen työntekijän tarpeisiin vastaten. Aina asiakkaan etua vahvasti ajatellen.

Yhteistyömme voi olla täyden palvelun henkilöstöhallintoa tai projektiluonteista HR- prosessien rakentamista – tai jotain muuta yhdessä räätälöityä. Olemme joka tapauksessa yrityksellesi juuri oikea kumppani silloin, kun yrityksessä halutaan hallita henkilöstöriskiä ja henkilöstökuluja ulkoistamalla henkilöstöhallinnon tehtävät asiantuntevalle HR-kumppanille.

Asiantuntijapalvelut

HR-asiantuntija neuvoo ja ohjeistaa yritystä henkilöstöhallinnon kysymyksissä.

Teemoja ovat. mm.

 • työlainsäädäntö
 • TES-asiat
 • työsopimukset
 • työeläkevakuutusyhtiö ja työhyvinvointituet
 • henkilöstöä koskevat koulutustarpeet ja niiden verohyödyt.

 • Operatiiviset palvelut

  Oma nimetty henkilöstöpäällikkö hoitaa yrityksen operatiivisia HR-tehtäviä. Työtehtäviä ovat:

 • rekrytointi
 • työsopimus
 • entry ja tarviketilaukset
 • perehdyttäminen
 • muistaminen
 • varoitusmenettely
 • koulutusten organisointi ja tietojen ylläpito
 • esimiesten tuki
 • henkilöstökyselyiden järjestäminen
 • raportointi ja henkilöstön tiedottaminen
 • dokumentointi
 • työhyvinvointi, työterveys, turvallisuus ja työkykyasiat
 • muutostoiminta ja yhteistoimintamenettely

 • Assistenttipalvelut

  HR-assistentti hoitaa yrityksen avustavia tehtäviä. HR-assistentin työtehtäviä ovat:

 • asiakaspalvelu
 • vuorovaikutus puhelimen ja sähköpostin välityksellä
 • palkka-, loma- ja sairauspoissaolojen raportointi
 • työsuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyvät hallinnolliset tehtävät
 • henkilötietojen ylläpito
 • dokumenttien hallinta
 • työtodistusten laatiminen

 • Työnjohto

 • rakennusalan esimiestyö
 • organisaatiokulttuurin jalkauttaminen suorittavaan työhön
 • laatukulttuurin kehittäminen

 • Rekrytointi

  Oikea henkilö oikeaan tehtävään?

  Laadimme yhdessä asiakkaamme kanssa vaikuttavan työtehtäväkohtaisen työntekijäprofiilin ja työhakemuksen, joka julkaistaan sovituissa väylissä.

  Esittelemme asiakkaalle esikarsinnan läpäisseet soveltuvimmat työnhakijakandidaatit. Käytämme tarvittaessa alakohtaisia kompetenssiarvioita, työkyky- ja soveltuvuusarvioita valinnan tukena.

  Tarvittaessa hoidamme myös valitun työnhakijan ja asiakkaan välisen työsopimuksen valmiiksi.

  Henkilöstökyselyt

  Tarvitseeko yrityksenne henkilöstötietoa?

  Työkykyinen työntekijä on yritykselle arvokas voimavara. Tietoa henkilöstön työhyvinvoinnista ja työkykyisyyden nykytilasta on tarpeen kartoittaa yrityksissä säännöllisin väliajoin.
  Tiedon perusteella on mahdollista valita oikeat ja vaikuttavimmat työhyvinvoinnin toimenpiteet. Me autamme kysymään oikeat kysymykset, jotta tiedosta on hyötyä.

  Henkilöstöhallinnon tarvekartoitus ja yhteenveto
  Työhyvinvointikysely ja yhteenveto
  Työkykykysely ja yhteenveto
  Työuupumuskysely ja yhteenveto

  Työyhteisösovittelu

  Ristiriitoja työyhteisössä?

  Tasapainoinen, työssään viihtyvä ihminen on yrityksen tuloksentekijä. Jos työpaikalla on ratkaisemattomia konflikteja, tuottavuus kärsii ja tulos huononee. Konfliktitilanne vaikuttaa laajalti työpaikalla viihtymiseen ja sitä kautta myös monen työntekijän työhyvinvointiin.

  Sairauspoissaolojen määrä voi kasvaa hoitamattoman ristiriitatilanteen johdosta ja työnantajakuva heikkenee henkilöstön silmissä. Me autamme ratkomaan henkilöstön keskinäisiä konfliktitilanteita ja edistämään ihmissuhteiden kehittymistä

  Prosessit ja dokumentointi

  Tarvitseeko yrityksenne selkeitä ja toimivia toimintamalleja tai onko tarpeen päivittää työsopimuspohjat?

  Käytännölliset henkilöstöhallinnon prosessit ovat yrityksen toiminnan peruskiviä. Rakennamme ja päivitämme prosesseja eri henkilöstöhallinnon toimintoihin ja autamme tarvittaessa niiden käyttöönotossa.

  Rekrytointiprosessi
  Perehdytysprosessi
  Entry-prosessi
  Exit-prosessi
  Sähköinen HR-site
  Henkilöstömanuaali
  Työsopimukset
  Työterveyshuollon dokumentit
  Varhaisien puuttumisen malli
  Päihdemalli
  Vakuutusohjeet

  Taloushallinnon palvelut

  Kuopion Ykköstilit Oy palvelee Staffroomin asiakkaita taloushallinnon tarpeissa.

  Kumppanimme tuottaa asiakkaillemme luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua henkilöstöhallinnolliset tarpeet huomioiden.


  Vahva HR -palvelupaketit

  Valitse yrityksellesi parhaiten sopiva palvelupaketti ja jutellaan lisää.

  Basic 50

  Vahva HR-palvelu aloittavalle tai pienemmälle organisaatiolle

  aaaa/kk
  • Tunnit 50

  Gold 100

  Description

  nnnn/kk
  • Tunnit 100

  Premium 150

  Vahva HR-palvelu täysimittaiseen HR-toiminnan ulkoistamiseen

  yyyy/kk
  • Tunnit 150

  Staffroom lyhyesti

  Olemme moderni henkilöstöhallinnon asiantuntijatiimi, jonka keinovalikoimaan kuuluu yhdessä työeläkevakuutusyhtiöiden kanssa kehitetyt työhyvinvoinnin digitaaliset työkalut. Vuodesta 2018 olemme tuottaneet työelämälähtöisiä henkilöstöhallinnon palveluita 1-120 henkilöstöluokan pk-yrityksille.

  Palvelemme mm. rakentamisen, kaupan, hoivan, siivouksen ja teollisuuden toimialoja. Henkilöstöhallinnon ja työsuhdejuridiikan asiantuntijamme palvelevat asiakkaitamme Suomessa ja ulkomailla tarjoamalla strategisia ja operatiivisia HR-palveluita asiakkaidemme tarpeiden ja tulostavoitteiden mukaan.

  Strateginen ja operatiivinen kumppani

  Haluamme ymmärtää asiakkaamme liiketoimintaa ja tarjota henkilöstönäkökulmaa liiketoiminnan päätöksiin. Tämä mahdollistetaan luottamuksellisella henkilöstöjohtamisella, jolloin toimimme tiiviisti yrityksen johdon ja henkilöstön kanssa ja saavutamme yhdessä parhaan mahdollisen tuloksen. Tuemme yrityksen liiketoimintastrategiaa varmistamalla, että yrityksessä on sen toteuttamiseen tarvittava, osaava ja motivoitunut henkilöstö.

  Kehitämme ja rakennamme uusia prosesseja sekä tuomme yritykseen HR-ohjelmiston hallinnon, raportoinnin ja ennustettavuuden tueksi. Huolehdimme tiedonkulusta ja työntekijästä yksilönä rekrytoinnista lähtien koko työsuhteen ajan. Työskentelemme sekä työntekijöiden että johdon tukena arkipäiväisissä tarpeissa ja yrityksen muutostilanteiden hallitussa läpiviennissä.

  Henkilöstöhallinnon asiantuntijat

  Katja zu Putlitz

  Katja zu Putlitz

  HR-asiantuntija. Operatiivinen HR-työ

  Myynti
  +358-40-0977162

  Noora Hovila

  Noora Hovila

  HR-asiakaspalvelu, Operatiivinen HR-työ

  Vahva HR-Basic -asiakkuudet
  Staffroom asiakaspalvelu
  +358-40-0977959

  Kysy lisää, autamme mielellämme!

  Tyytyväisiä asiakkaitamme

  Juha Ahonen

  Toimitusjohtaja, Rajamäen Uimahalli

  ”Onnistunut rekrytointi on avain kaikkeen, varsinkin silloin kuin ihminen tuottaa palvelua ihmiselle. Kuten meillä😊 Henkilöstö on yrityksemme suurin voimavara, ja oikeiden osaajien löytäminen edellyttää osaavan kumppanin, kuten Staffroom Oy on meidän tapauksessa.

  Toimiva työyhteisö innostuttaa, oivalluttaa ja mahdollistaa😊”

  Jouni Sinervo

  Toimitusjohtaja, Jousi Sähkö

  "Pidän tärkeänä, että henkilökunnasta pidetään huolta ja että henkilöstön asioille löytyy aikaa. Yleinen toiminta kuten säännölliset palaverit, henkilöstöjuhlat ym. tarvitsevat sitoutuneen toteuttajan, jotta niistä tulee mielekkäitä eivätkä ne jää vain puheasteelle.

  HR-kumppani sitouttaa henkilökunnan ja luo hyvät puitteet yhteishengen rakentumiselle. Myös toimintojen jatkuvuus on tärkeää. HR vapauttaa minulle aikaa omaan työhön."

  Ilkka Kärkkäinen

  Kauppias, Ruoka Kärkkäinen

  "HR-palvelut helpottavat ja selkeyttävät yrityksen hallinnollisia toimintoja ja vapauttavat niin Kauppiaan kuin esimiesten aikaa asiakkaiden palvelemiseen ja myymälän ylläpitämiseen.

  HR- toiminta auttaa saavuttamaan lisää myyntiä ja parempia asiakaskohtaamisia. Työtyytyväisyys ja jaksaminen paranee ja sairauspoissaolot sitä kautta vähenevät."

  Yhteistyössä

  Ajankohtaista

  Tuliko työpaikalla Kärpäsestä Härkänen?

  Tavallisessa suomalaisessa työyhteisössä riidellään. Useimmat riidat pysyvät kuitenkin asiassa ja ratkeavat saman tien keskustelemalla. On hyvä muistaa että oikein tapahtunut riitely puhdistaa ilmaa ja vapauttaa tuottavuutta, sekä energiaa. Riidan myötä voimme oppia myös paljon niin Read more…

  Ota yhteyttä

  Toimipiste

  Hyvinkää

  Yhteystiedot

  Staffroom asiakaspalvelu
  Noora Hovila
  +358 20 758 9760
  Arkisin ma - pe, 9:00-16:00

  Sähköposti
  asiakaspalvelu@staffroom.fi

  Jätä yhteydenottopyyntö

  Pyydä esittely täyttämällä alla oleva lomake.

  Yhteydenottolomake