Palvelut

HR-tieto

Henkilöstöhallinnon neuvontapalvelu.

HR-classroom

Etsitkö sinulle sopivaa koulutusta?

HR-inhouse

Henkilöstöhallinnon operatiivinen palvelu.

HR-projekti

Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittämispalvelu.

ASIAKKAAMME

Staffroomin asiakkaina on erikokoisia yrityksiä eri toimialoilta. Palveluihimme luottavat mm. Viking Line, Jety Oy, Lamor Corporation, Ideal GRP, Rakennusliike Rontu Oy, Jousi Sähkö Oy, Ruoka Kärkkäinen Oy, Rajamäen Uimahalli Oy ja 5D investment.

Asiakkaiden ajatuksia HR-palveluista

Pidän tärkeänä, että henkilökunnasta pidetään huolta ja että henkilöstön asioille löytyy aikaa. Yleinen toiminta kuten säännölliset palaverit, henkilöstöjuhlat ym. tarvitsevat sitoutuneen toteuttajan, jotta niistä tulee mielekkäitä eivätkä ne jää vain puheasteelle. HR-kumppani sitouttaa henkilökunnan ja luo hyvät puitteet yhteishengen rakentumiselle. Myös toimintojen jatkuvuus on tärkeää. HR vapauttaa minulle aikaa omaan työhön.
Jouni Sinervo
TJ, JOUSI SÄHKÖ
HR-palvelut helpottavat ja selkeyttävät yrityksen hallinnollisia toimintoja ja vapauttavat niin Kauppiaan kuin esimiesten aikaa asiakkaiden palvelemiseen ja myymälän ylläpitämiseen. HR- toiminta auttaa saavuttamaan lisää myyntiä ja parempia asiakaskohtaamisia. Työtyytyväisyys ja jaksaminen paranee ja sairauspoissaolot sitä kautta vähenevät.
Ilkka Kärkkäinen
Kauppias, Ruoka Kärkkäinen
Onnistunut rekrytointi on avain kaikkeen, varsinkin silloin kuin ihminen tuottaa palvelua ihmiselle – Kuten meillä. Henkilöstö on yrityksemme suurin voimavara, ja oikeiden osaajien löytäminen edellyttää osaavan kumppanin, kuten Staffroom Oy on meidän tapauksessa. Toimiva työyhteisö innostuttaa, oivalluttaa ja mahdollistaa.
Juha Ahonen
TJ, RAJAMÄEN UIMAHALLI
Staffroom

Henkilöstöasioiden ammattilainen

Hoidamme pk-yritysten henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtäviä ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja. Annamme ohjausta ja neuvontaa henkilöstöasioissa, mutta sen lisäksi käärimme hihat ja hoidamme rekrytoinnin, työsopimukset, uuden työntekijän aloittamiseen liittyvät toimet, perehdyttämisen, työsuhteen ylläpidon, työsuhteen muutokset, työsuhteen ongelmatilanteet ja työsuhteen päättämisen, sekä Suomessa että kansainvälisesti. Henkilöstöhallinto sisältää paljon erilaisia toimintoja, joihin HR- ammattilaisemme ovat erikoistuneet. Asiakkaanamme saat asiantuntiosaamista aina työsuhteesta taloushallintoon asti.

HR-kumppani

Operatiivista henkilöstöhallintoa

HR-kumppani on nykyaikainen, kustannustehokas ja henkilöstöriskiä hallitseva ratkaisu yritykselle, joka tarvitsee jatkuvaa ja kokoaikaista HR:ää hoitamaan henkilöstöhallinnon palveluita.

Artikkelit

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelu-urani alkoi joskus 70-luvulla silloisen maanmittaushallituksen leivissä. Ohjeet nuorelle esihenkilölle olivat melko selkeät. Kuuntele, kysy täydentäviä, Älä rupea väittelemään, Älä suutu,  Älä esitä alaisellesi kehityskeskustelussa

Lue artikkeli »

Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen Työpaikkakiusaaminen on työyhteisöön sopimatonta, hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työpaikkakiusaamista voi olla henkinen väkivalta, häirintä tai epäasiallinen kohtelu. Kiusaaminen näyttäytyy sanoin, teoin tai asentein ja

Lue artikkeli »

Viestintä tilitoimistossa

Viestintä tilitoimistossa Viestintä on tärkeää jokaisessa hyvin toimivassa työyhteisössä. Itse asiassa parhaissa työyhteisöissä viestintä on niin avointa, että myös epäonnistumiset voi tuoda esille – ja

Lue artikkeli »

Voiko aikaa hallita?

Voiko aikaa hallita? ”Aika on olemassaolon ja tapahtumien jatkuvaa ilmeisen peruuttamatonta etenemistä menneisyydestä tulevaisuuteen nykyhetken kautta” Time 2016. The American Heritage Dictionary. Viitattu 8.3.2015. Wikipedia

Lue artikkeli »