Tietoa meistä

Staffroom Oy on vuonna 2018 Hyvinkäällä perustettu yritys, joka tarjoaa HR- ja yrityspalveluita neljällä keskeisellä palvelualueella, joita ovat: henkilöstöhallinto, taloushallinto, työkykypalvelut ja lakipalvelut. Asiakkainamme on laaja kirjo pieniä ja suurempia alasta riippumattomia yrityksiä. Meidän noin 30 kumppania mahdollistavat aina laadukkaan palvelun asiakkaamme tarpeen mukaisesti. Vahva tiimityöskentely yli palvelualueiden mahdollistaa myös sen, että asiakkaamme saavat kaiken tarvitsemansa laadukkaasti yhdestä paikasta.

Yrityksemme toimipisteet sijaitsevat Riihimäellä ja Vantaalla, mutta palvelemme asiakkaitamme koko Suomen alueella, sekä kansainvälisesti. Staffroom Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen luotettavia ja räätälöityjä palveluita, jotka vastaavat liiketoiminnan ainutlaatuisiin tarpeisiin. Olemme ylpeitä voidessamme tukea yrityksiä niiden kasvussa ja kehityksessä.

Asiakaslupauksemme

”Hoidamme alusta loppuun” Lupaamme, että käsittelemme jokaista asiakkaamme tilausta huolellisesti ja ammattitaidolla. Lupaamme viedä aloittamamme työn loppuun joustavasti, asiantuntevasti ja osaltamme aikatauluissa pysyen.

1. Johdanto:

Staffroom Oy sitoutuu harjoittamaan liiketoimintaa eettisesti ja vastuullisesti. Tämä Eettinen Toimintaohje tarjoaa perustan yhteiselle ymmärrykselle siitä, mitä odotamme toisiltamme ja miten odotamme liiketoimintamme harjoitettavan.

2. Arvot:

Staffroom Oy:n toiminta perustuu vahvoihin arvoihin, kuten auttaminen, rehellisyys, kunnioitus, vastuullisuus ja reiluus. Nämä arvot ohjaavat päätöksentekoamme ja jokaista toimintaamme.

3. Asiakassuhteet:

Asiakassuhteemme perustuvat avoimuuteen, luottamukseen ja asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen. Emme hyväksy lahjontaa, laittomuutta tai muita epäeettisiä käytäntöjä, ja pyrimme aina tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia operatiivisia sekä asiantuntijapalveluita.

4. Yhteistyökumppanit:

Staffroom Oy arvostaa monimuotoisuutta ja panostaa turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeuksia ja edistämme tasa-arvoa sekä mahdollisuuksia.

5. Yhteisöt:

Staffroom Oy pyrkii olemaan vastuullinen jäsen yhteisöissä, joissa toimimme. Tukemme ja palvelumme yrityksille ja yhteisöille on osa sitoutumistamme yhteiskuntavastuuseen.

6. Kilpailu:

Kilpailu on tervettä, ja sitoudumme noudattamaan kaikkia sovellettavia kilpailulakeja. Emme harjoita epäeettisiä liiketoimintakäytäntöjä, kuten kilpailijan negatiivista arvostelua, hintapoljentaa tai kilpailun vääristämistä. 

7. Tietosuoja:

Staffroom Oy suojelee asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa tietosuojaa. Käytämme tietoja vastuullisesti ja noudatamme kaikkia tietosuojasäädöksiä.

8. Raportointi ja Noudattaminen:

Staffroom Oy odottaa kaikkien Yhteistyökumppaneiden noudattavan tätä Eettistä Toimintaohjetta. Jos havaitset epäeettistä toimintaa, odotamme sinun ilmoittavan siitä välittömästi.

9. Jatkuva Arviointi:

Pidämme Eettistä Toimintaohjetta elävänä asiakirjana ja päivitämme sitä tarvittaessa vastaamaan liiketoimintaympäristön muutoksia ja haasteita.

Tämä Eettinen Toimintaohje on sitova kaikille Staffroomin Yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.

Missio:

”Staffroom Oy:n missio on tukea asiakkaitamme menestymään tarjoamalla korkealaatuisia ja räätälöityjä HR- ja yrityspalveluita. Sitoudumme olemaan luotettava kumppani, joka auttaa asiakkaitamme saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa, samalla panostaen työntekijöiden hyvinvointiin ja eettiseen liiketoimintaan.” 

Visio:

”Visiomme on olla Suomen johtava ulkoistettujen HR- ja yrityspalveluiden tarjoaja, joka luo kestävää arvoa asiakkailleen. Tavoitteemme on laajentua kansainvälisesti ja olla innovatiivinen voima alallamme, edistäen samalla asiakkaidemme menestystä ja työntekijöidemme ammatillista kasvua.”

Arvot:

  1. Asiakaslähtöisyys: Olemme omistautuneita ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja tarjoamaan ratkaisuja, jotka ylittävät heidän odotuksensa.
  2. Laatu: Tavoitteemme on aina tarjota korkealaatuisia palveluita, jotka perustuvat vahvaan asiantuntemukseen ja ammattitaitoon.
  3. Yhteistyö: Arvostamme avointa ja kunnioittavaa yhteistyötä, niin asiakkaidemme kuin työntekijöidemmekin kanssa, sillä uskomme, että yhdessä saavutamme enemmän.
  4. Vastuullisuus: Olemme sitoutuneet liiketoimintaan, joka kunnioittaa ympäristöä, edistää monimuotoisuutta ja ottaa huomioon yhteiskunnalliset vastuut.
  5. Eettisyys: Toimimme eettisesti ja noudatamme korkeimpia liiketoimintastandardeja kaikessa toiminnassamme.

Nämä missio, visio ja arvot ohjaavat päivittäistä päätöksentekoamme ja kulttuuriamme, varmistaen, että palvelumme heijastavat sitoutumistamme asiakkaidemme menestykseen, kumppaneidemme hyvinvointiin ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Staffroom Oy:n Vastuullinen liiketoiminta sisältää seuraavia elementtejä:

1. Ympäristövastuu:

Sitoutuminen ympäristöystävälliseen toimintaan, energiatehokkuuteen, päästöjen vähentämiseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

2. Sosiaalinen vastuu:

Huomioonottava suhtautuminen työntekijöihin, asiakkaisiin, yhteisöihin ja muihin sidosryhmiin. Tämä voi sisältää esimerkiksi työntekijöiden oikeudenmukaiset työolot, monimuotoisuuden edistämisen ja yhteisöpanostukset.

3. Eettiset liiketoimintakäytännöt:

Rehellinen ja moraalisesti vastuullinen toiminta kaikilla liiketoiminnan tasoilla, kuten markkinoinnissa, myynnissä ja suhteissa sidosryhmiin.

4. Laadunhallinta:

Tuotteiden ja palveluiden laadun hallinta varmistaen, että ne täyttävät sidosryhmien odotukset ja turvallisuusvaatimukset.

5. Hyvä hallintotapa:

Reilu ja vastuullinen yrityshallinto, joka pitää huolta siitä, että päätöksenteko on läpinäkyvää, oikeudenmukaista ja vastuullista.

6. Liiketoiminnan eettinen johtaminen:

Yritysjohdon sitoutuminen ja näkemys, jotka painottavat vastuullisuutta ja eettisiä arvoja.