Staffroom yrityksenä

Staffroom Oy on vuodesta 2018 toiminut asiantuntijayritys, joka hoitaa yrityksen tärkeintä voimavaraa eli henkilöstöä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme prosessit kunnossa, henkilöstön tyytyväisenä ja ylläpidämme työntekijöiden arvokasta työkykyä. Näin toimien luomme enemmän arvoa asiakkaidemme henkilöstölle ja liiketoiminnalle, sekä yhteiskunnalle laajemminkin. Kun onnistumme tässä, myös asiakkaamme työnantaja-arvo kasvaa.

Tavoitteenamme on kantaa sosiaalista vastuuta muun muassa huolehtimalla asiakkaamme henkilöstön työkyvystä, sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. Staffroom toimii asiakkaidensa kautta mm. Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön pääomistaja on suomalainen yksityishenkilö ja yhtiön kumppaniverkostoon kuuluu Suomessa noin 30 yrittäjää henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja työterveyspalveluiden alla.

Strategia ja arvot

Strategiamme on luoda enemmän arvoa työntekijälle, sekä työnantajalle eli arvokas työntekijä arvokkaassa työpaikassa. Hyvän työsuhteen perusta luodaan rekrytointivaiheessa ja siitä alkava työntekijän tuki ja työsuhteen vaaliminen on meille kunniatehtävä. Ulkoisena asiantuntijakumppanina Staffroomin tehtävä on ymmärtää, sekä työnantajaa, että työntekijää ja edistää henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja työterveyden keinoin kummankin osapuolen tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnassamme korostuvat ulkoiset arvomme turvallisuus, terveys, tehokkuus ja tuottavuus. Asiakkaille tekemämme työn arvo näkyy esimerkiksi oikeina työntekijävalintoina, kestävinä työsuhteina, tuottavana työnä, säästettynä aikana, kustannustehokkuutena ja sisäisen asiantuntijaosaamisen lisääntymisenä. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakastarpeiden mukaisesti ja mittaamme onnistumistamme säännöllisesti. Tavoitteenamme on erinomainen ja jatkuvasti parantuva asiakaskokemus.

Asiakkaidemme henkilöstö viihtyy töissä ja pääsee joka päivä terveenä kotiin. Tarjoamme jatkuvaa henkilöstötukea ja merkityksellistä työtä, sekä mahdollisuuksia urapolkuihin ja osaamisen kehittämiseen. Näin tavoittelemme jatkuvasti parempaa henkilöstökokemusta ja henkilöstön suositteluasteen nousua.

Yhteiskunnalle luomamme arvo muodostuu siitä, että huolehdimme työntekijän terveydestä ja työkyvystä ja ehkäisemme siten tehokkaasti työkykyongelmia ja edistämme työssäjaksamista ja hallitsemme sairauspoissaoloja ja niiden kustannuksia. Näin toimien tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa positiivista henkilöstövoimavaraa ja tuottavuutta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä.