Staffroom palveluratkaisut
Taloushallinto
Taloushallinto

Autamme yrityksiä taloushallinnon tehtävissä, kuten kirjanpidossa, laskutuksessa ja raportoinnissa, varmistaen samalla taloudellisen läpinäkyvyyden.

Varmistamme, että yrityksen taloudelliset toiminnot suoritetaan tehokkaasti ja vastuullisesti.

Palvelumme

  • TYÖELÄMÄN TIETOPANKKI / Taloushallinnon neuvontapalvelut: johdolle, esihenkilölle, HR:lle, tarvitsevalle
  • Kirjanpito: Taloushallinto sisältää kirjanpidon, joka käsittää liiketoiminnan taloudellisen tapahtumien kirjaamisen, luokittelun ja seurannan.
  • Budjetointi: Budjetoinnissa arvioidaan tulevia tuloja ja menoja sekä asetetaan taloudelliset tavoitteet ja rajoitukset.
  • Raportointi: Taloushallinto tuottaa taloudellisia raportteja ja analyysejä, joita käytetään päätöksenteossa ja tilinpäätöksessä.
  • Palkanlaskenta: Huolehtii työntekijöiden palkka- ja palkkiomaksuista sekä niihin liittyvistä verotusasioista.
  • Verotus: Seurataan ja varmistetaan, että organisaatio noudattaa verolakeja ja -säädöksiä.
  • Laskutus ja saatavien hallinta: Huolehtii asiakkaille lähetetyistä laskuista ja seuraa saatavien määrää.
  • Hankinta ja kulujenhallinta: Vastaa yrityksen hankinnoista ja seuraa kuluja varmistaakseen niiden tehokkaan hallinnan.
  • Rahoitussuunnittelu: Suunnittelee ja hallinnoi yrityksen rahoitusrakennetta, mukaan lukien lainat ja muut rahoitusinstrumentit.
cropped-staffroom_512px.png
Palveluvastaava
Riina Leppänen
+358 400 977 959