Somemarkkinointi -Ajan ja rahan tuhlaamista vai liiketoiminnan elinehto?

Nykypäivänä markkinointi, ja etenkin sosiaalisen median hyödyntäminen on välttämätön osa jokaisen menestystä tavoittelevan yrityksen toimintaa. Vuonna 2022 yli 10 henkeä työllistävistä yrityksistä yli 81% hyödynsi sosiaalista mediaa toiminnassaan. Kilpailullisessa ympäristössä pelkkä kuvien päivittäminen ei tuota tulosta, vaan markkinoinnin ja viestinnän tulisi olla strategista, houkuttelevaa sekä säännöllistä.

”Ei meillä ole aikaa tai tarvetta tuollaiselle”

Tämä on lause, jonka kuulen hyvin usein, kun keskustelen yritysten kanssa, jotka eivät koe tarpeelliseksi hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Ajan ja osaamisen puute ovat yleisimmät syyt siihen, ettei yrityksessä hyödynnetä sosiaalista mediaa. Ratkaisuna tähän ongelmaan on harkita markkinointikumppanin hankkimista. Olemme Staffroomilla tunnistaneet todellisen tarpeen matalan kynnyksen ammattilaiselle, joka voi kokonaisvaltaisesti ylläpitää tai avustaa yrityksiä markkinoinnin sekä viestinnän saralla.

Mitä kumppani tekee?

Markkinointikumppani voi auttaa yritystä luomaan ja ylläpitämään kokonaisvaltaista markkinointistrategiaa. Räätälöimme palvelun juuri teidän yrityksen kokoluokan sekä toimialan tarpeet huomioiden. Markkinointikumppanimme voi esimerkiksi ottaa vetovastuun yrityksenne sosiaalisen median kanavien sisältöjen suunnittelemisesta sekä luomisesta. Jos yrityksellänne on halua tehdä somea, mutta taidot eivät siihen vielä välttämättä riitä, voi kumppanimme auttaa sekä ohjeistaa yrityksenne alkuun somen kanssa, jonka jälkeen sen ylläpitäminen onnistuu yritykseltä vaivattomasti.

Markkinointikumppanin hyödyt

Hyvä markkinointikumppani ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Tämä taas auttaa yrityksiä parantamaan asiakassuhteita, lisäämään asiakastyytyväisyyttä sekä luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Sosiaalinen media ja markkinointi ovat myös jatkuvassa muutoksessa. Kumppani pitää siitä huolen, että yritys on aina ajan tasalla vallitsevista trendeistä sekä ilmiöistä.

Markkinointikumppanin hankkiminen on investointi, joka kasvattaa yrityksen kilpailukykyä ja kasvupotentiaalia. Se vapauttaa aikaa ja resursseja, mahdollistaa strategisen markkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen sekä luo vahvempia yhteyksiä asiakkaisiin. 

Haluatko kuulla  palvelustamme lisää? Varaa tästä aika maksuttomaan tapaamiseen asiantuntijamme kanssa.

Picture of Elias Peltola

Elias Peltola

Markkinointikumppani