Palveluratkaisumme
Työkykypalvelut
Työkykypalvelut

Keskitymme asiakkaidemme henkilöstön työtehon ja työkyvyn edistämiseen ja hyvinvointiin tarjoamalla kattavia työkykypalveluita, jotka tukevat työntekijöiden terveyttä ja tuottavuutta.

Varmistamme, että Työkykypalveluilla ylläpidetään ja edistetään henkilön työssäjaksamista ja työkykyä.

Palvelumme

  • TYÖELÄMÄN TIETOPANKKI / Työkykyneuvontapalvelu: johdolle, esihenkilölle, HR:lle, tarvitsevalle
  • Kipuklinikka: Tarjoaa työntekijän fyysisen ja psyykkisen kivun hoitopalveluita sovitusti työpaikalla tai Kipuklinikan toimipisteessä.
  • Työkykyarvio ja kuntoutussuunnitelmat: Arvioi työntekijän terveyttä ja työkykyä rekrytointivaiheessa, sekä työsuhteen aikana ja suunnittelee tarvittaessa kuntoutustoimenpiteitä, joiden avulla työntekijä voi palata tai pysyä työelämässä.
  • Ergonomia ja työympäristö: Kiinnittää huomiota työympäristön tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa työntekijän terveyteen ja työkykyyn, kuten ergonomiaan ja työasentoihin.
  • Työhyvinvointiohjelmat: Tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota esimerkiksi tarjoamalla liikunta- ja terveyspalveluita, stressinhallintaa ja muita työhyvinvointiin liittyviä ohjelmia.
  • Tietoa ja koulutusta: Tarjoaa tietoa ja koulutusta työntekijöille ja työnantajille esimerkiksi terveellisistä elämäntavoista, työturvallisuudesta ja muista työkykyä tukevista aiheista.
  • Tuki sairausloman aikana: Tarjoaa tukea ja ohjausta työntekijöille sairausloman aikana, jotta he voivat palata työhön mahdollisimman sujuvasti.
cropped-staffroom_512px.png
Palveluvastaava
Katja zu Putlitz
+358 400 977 959