Moderni tilitoimisto tehostaa HR-palveluita

Hyvä HR-kumppani on arvokkaampi kuin kasa timantteja. Työhyvinvointi ja työkulttuurin muutokset voidaan helposti mitata euroina. Vielä helpommin ja tarkemmin, jos kumppanina on moderni ja asiakkaan liiketoiminnasta kiinnostunut tilitoimisto.

Hyvin hoidettu HR, samoin kuin hyvin hoidettu taloushallinto, näkyy niin yrittäjän kasvoilta, kuin luvuista. On kuitenkin tärkeää, että mitataan oikeita asioita ja tulkitaan luvut sekä syy-seuraussuhteet oikein. Tässä kuvioon astuu asiansa osaava tilitoimisto oikeilla välineillä.

Miten tilitoimisto voi tehostaa HR-palveluita?

Työnantaja on velvollinen pitämään työaikakirjanpitoa ja työnantajan on huolehdittava, että työajan seuranta on riittävän luotettavaa. Palkanlaskennan ja palkanmaksun ohella moderni tilitoimisto tarjoaa työajan seurantaan soveltuvat ohjelmistot, jotka tukevat tehokasta työntekoa.
Tilitoimiston rooli on HR-palveluita tukeva;
Hyvistäkään HR-kumppanin aikaansaamista työajan ja työtapojen tehostuksista ei ole hyötyä, jos ne tyssäävät tympeään ja toimimattomaan työaikojen naputteluun. Uuden työaikalain mahdollistamat joustotyöt ja työaikapankit vaativat ketterät ohjelmistot kaverikseen, joita moderni tilitoimisto omien kumppaneidensa kautta voi tarjota.
Toki myös laskutuksen tehokkuus paranee, kun sovitun osan työstä tai esim. kilometrikorvauksista voi merkitä suoraan asiakkaalta laskutettavaksi samalla kun työntekijä täyttää päivän työtunteja. Tuoterekisteristä voi samalla kaivella laskutettavat työt ja laskutusaineisto muodostuu käytännössä reaaliajassa.

Mitä tilitoimisto voi auttaa mittaamaan?

Lyhyt vastaus: Käytännössä mitä vain.

Pidempi vastaus:
Yhdessä sovittuja mittareita ja ennusteita. Esimerkiksi HR-muutokset ovat hyvä mittaroinnin kohde. Graafisella raportoinnilla nähdään, miten luvut elävät ennen ja jälkeen muutosten ja miltä ne näyttävät tulevaisuudessa.

Työhyvinvointia voidaan hyvin mitata euroissa. Tulehtuneen työilmapiirin korjaus näkyy vähentyneinä sairaspoissaoloina sekä myös tuottavuudessa ja sille voidaan selvästi asettaa lähtöpiste sekä myös selkeät virstanpylväät koko muutoksen ajalta.

Myynnin palkitsemisjärjestelmän uudistus näkyy liikevaihdon kasvuna, ja myyntistrategian muutokset näkyvät esimerkiksi parempana tuloksena, kun asiakkaan elinkaaren arvo kasvaa.
Edellä mainituissa esimerkeissä vaaditaan hyvää yhteistyötä sekä hr-kumppanilta, että tilitoimistolta, jotka puhaltavat yhteen hiileen asiakkaan hyväksi.

Miten lukuja voidaan tulkita?

On hyvin tärkeää, että lukuja tulkitaan oikein. Pelkkä raportointi yksin ei vielä anna tarpeeksi tarkkaa dataa. On osattava rakentaa oikeat mittarit ja ennusteet sekä löydettävä oikeat ohjelmat, jotka pystyvät keskustelemaan keskenään.

Ammattitaitoinen tilitoimisto osaa auttaa löytämään oikeat mittaroinnin kohteet tarpeen mukaan. Työhyvinvointiuudistuksen vaikutuksia voidaan tulkita esimerkiksi vertaamalla sairausajan palkkoja ja siitä aiheutuneita sivullisia kustannuksia (sijaistukset yms) edellisiin kausiin; onko samalla tuottavuus noussut ja sitä kautta esimerkiksi projektikustannukset pienentyneet?
Kuinka paljon esimerkiksi projekti- tai urakkaluontoisia töitä voidaan optimoida tuottavamman ja sitoutuneemman henkilöstön ansiosta?

Konkreettinen esimerkki HR-toimiston ja tilitoimiston yhteistyöstä

Otetaan esimerkin avulla kuvitteellinen, joskin täysin mahdollinen tilanne, jossa tilitoimiston ja hr-kumppanin saumaton yhteistyö tuo selvää hyötyä:
Arvon asennus Oy tekee urakka- ja huoltotöitä. Työpaikan ilmapiiri on huono. Esimiehet pitävät alaisiaan laiskoina ja alaiset haukkuvat esimiehiä kilpaa. Ketään ei oikeastaan kiinnosta mikään ja töissä käydään palkan takia.
Johtamiskulttuuri on tiukkaa huutelua linjojen takaa ja organisaatiomalli on hyvin perinteinen pyramidi. Miten tässä voidaan olla avuksi?

Johtamiskulttuuriin tehdään ensin muutoksia, sillä hyvä johtaminen on innostamista ja vahvuuksien löytämistä, ”lead by example.” Hyvä esimiestyö varmistaa keskittymisen oikeisiin asioihin ja auttaa työntekijöitä ymmärtämään oman työnsä tavoitteet ja kokemaan itsensä tarpeellisiksi.

Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Työnantaja voi tarjota esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriseteleitä käyttöön sekä tukea työmatkoja ja arkiliikuntaa erilaisin keinoin. Hyvinvoiva, motivoitunut ja virkeä työntekijä aiheuttaa vähemmän vahinkoja itselleen sekä projekteille

Työajanseurantaa tehostetaan mm. helppokäyttöisellä ja vaivattomalla työajanseurannalla, johon on saumattomasti yhdistetty myös laskutusohjelma. Työaika, kilometrikorvaukset ja laskutettavat työt saadaan ensinnäkin vaivatta oikeille projekteille, mutta myös laskutettua yhdellä kertaa oikeilta asiakkailta.

Mittarointia, budjetointia ja ennustamista parannetaan. Jokaisen projektin tuotot, kustannukset ja kesto on tarkalleen tiedossa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi vastaavien projektien kustannuslaskennassa. Mitä tarkempi kustannuslaskenta, sitä tarkempi tarjous. Mitä tarkempi tarjous, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa tarjouskilpailu. Mitä enemmän voitettuja tarjouskilpailuja, sitä enemmän kasvua ja edelleen helpommin ennustettavia projekteja.

Kuopion Ykköstilien ja Staffroomin ainutlaatuinen yhteistyö mahdollistaa erittäin kustannustehokkaan tavan kerryttää enemmän euroja viivan alle sekä myös sinne yläpuolelle. Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä, miten voidaan olla avuksi.

 

Mikko Happonen
Myyntijohtaja, Kuopion Ykköstilit Oy
040 164 1661, mikko.happonen@ykkostilit.fi