Mielekäs hakijakokemus mahdollistaa onnistuneen rekrytoinnin

Onnistunut rekrytointi ei tarkoita ainoastaan sitä, että paikka täytetään siihen sopivalla työntekijällä. Rekrytointi on elintärkeä prosessi yrityksille, sillä oikeiden ihmisten löytäminen ja sitouttaminen tehtäviinsä voi olla ratkaiseva tekijä menestyksekkään liiketoiminnan varmistamisessa. Yritykset kilpailevat parhaista osaajista, joten on ensiarvoisen tärkeää tarjota hakijoille mielekäs ja positiivinen kokemus koko rekrytointiprosessin ajan. Mielekäs hakijakokemus voi merkittävästi vaikuttaa siihen, millaisia osaajia yritys houkuttelee ja miten hyvin se pystyy pitämään heidät kiinnostuneina. Onnistuneella rekrytointiprosessilla löydetään paras mahdollinen tekijä, parannetaan yrityksen työnantajakuvaa ja luodaan kustannussäästöjä.

Selkeä viestintä on kaiken A ja O

Viestintä on yksi rekrytointiprosessin tärkeimmistä elementeistä. Jo heti rekrytointiprosessin alusta lähtien on tärkeää varmistaa selkeä ja todenmukainen viestintä työpaikkailmoituksessa. Tuo selkeästi esille se, millaista tekijää paikkaan haetaan. Luettele selkeästi paikkaan vaadittavat kriteerit sekä työtehtävät. Tuo myös esille yrityksen arvot, työpaikkakulttuuri ja mahdollisuudet. On myös tärkeää kertoa työpaikan palkkataso sekä työajat.

Tiesitkö? Viimeistään vuoden 2026 kesällä voimaantuleva EU:n palkka-avoimuusdirektiivi lisää palkka-avoimuutta työpaikoilla. Lue aiheesta lisää

Hakuprosessi selkeäksi ja sujuvaksi

Sujuva hakuprosessi on yksi hakijakokemuksen tärkeimmistä vaiheista. Varmista, että hakemusten täyttö ja lähettäminen on helppoa ja vaivatonta. Tarkista, että tarvittavat tiedot ovat selkeästi määriteltyjä, ja vältä turhia kysymyksiä tai monimutkaisia menettelyjä, jotka voivat hankaloittaa hakijoiden kokemusta. Hakijoiden tulisi pystyä keskittymään olennaiseen, eli näyttämään osaamisensa ja motivaationsa tehtävää kohtaan. Huolehdi myös siitä, että hakijat saavat vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta ja tietoa prosessin etenemisestä.

Osoita mielenkiintoa ja erotu joukosta

Yksi yleisimmistä hakijakokemusta heikentävistä tekijöistä on hakemuksen jälkeinen viestintä. On epätodennäköistä, että työnhakija hakee ainoastaan yhteen työpaikkaan kerralla. Informoimalla hakijaa prosessin etenemisestä sekä siitä, milloin he voivat odottaa kuulevansa takaisin yritykseltäsi, erotut positiivisesti muiden työnantajayrityksien joukosta. Jos hakijaa ei valita tehtävään, osoita hakijaa kohtaan mielenkiintoa antamalla kohtelias ja informatiivinen palaute kieltävästä päätöksestä.

Picture of Elias Peltola

Elias Peltola

Asiakaspalveluvastaava