Palkka-avoimmuus tasa-arvon edistäjänä

Euroopan unioni on viime vuonna saanut valmiiksi päätöksenteon koskien palkka-avoimuusdirektiiviä. Mitä tämä direktiivi tarkoittaa, ja kuinka se tulee näkymään työelämässä?

Rekrytoinnissa

Viimeistään vuoden 2026 kesällä voimaantuleva palkka-avoimuusdirektiivi vaikuttaa rekrytointiin esimerkiksi siten, että:

  • Työpaikan palkkahaitari tulee julkaista työpaikkailmoituksessa tai viimeistään ennen työhaastattelua
  • Tieto palkasta tulee olla saatavilla hakijalle ilman pyytämistä
  • Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä hakijan aikaisempien työsuhteiden palkkaa
  • Palkkatietoon ei saa vaikuttaa hakijan sukupuoli
Työntekijälle

Direktiivi tulee lisäämään palkka-avoimuutta myös työsuhteen aikana. Tulevaisuudessa työntekijällä on oikeus pyytää työnantajaltaan tieto palkasta, jota samaa tai samanarvoista työtä tekevät saavat, sukupuolen mukaan jaoteltuna. Tämän lisäksi, jos ilmenee, että työpaikalla sukupuolten välillä on palkkasyrjintää, voi työntekijä hakea ja saada asiasta korvausta. Työnantajilla on myös tulevaisuudessa raportointivelvollisuus sekä neuvottelut koskien palkkaeroja. Mikäli kansalliselle viranomaiselle tehdyssä raportissa ilmenee yli 5% perusteeton palkkaero sukupuolten välillä, työnantajan tulee tehdä palkka-arviointi henkilöstön edustajan kanssa. 

Vaikutus tulevaisuuteen

Direktiivin päätavoite on lisätä tasa-arvoisuutta työpaikoilla. Direktiivissä otetaan sukupuolen perusteella syrjinnän lisäksi  huomioon myös  esimerkiksi etnisen taustan ja seksuaalinen suuntautuminen perusteella syrjiminen. Palkka-avoimuudella voi olla myös tulevaisuudessa positiivinen vaikutus työntekijöiden motivaatioon sekä sitoutumiseen työpaikalla, kun tieto omasta asemasta on entistä selkeämpi. Vaikka direktiivi ei ole tullut vielä voimaan, on työnantajilla jo nyt mahdollisuus ottaa askel kohti avoimempaa palkkakulttuuria sekä positiivisempaa työnantajakuvaa ilmoittamalla työpaikkojen palkkahaitari rekrytointivaiheessa. Muutoksien tulee olla valmiita EU:n jäsenmaissa viimeistään vuoden 2026 kesällä, mutta Suomessa direktiivin velvoittamat lakimuutokset ollaan tehty hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

 

Lähde: https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/pay-transparency/

 

Picture of Elias Peltola

Elias Peltola

Markkinointikumppani