Työhyvinvoinnin tiellä on esteitä?

Työhyvinvoinnin tiellä on monenlaisia esteitä. Osa niistä on konkreettisia; kuten liiallinen työmäärä ja osa psykologisia, kuten ajatuksemme ja uskomuksemme.

Työuupumuksen itsehoitoon on olemassa monenlaisia keinoja. Liikunta ja lukeminen auttavat monia. Mielekäs tekeminen ja itselle merkityksellisten asioiden mahduttaminen omaan arkeen auttavat monia.

Työuupumuksen itsehoito -niminen kirja auttaa vahvistamaan henkilön omia valmiuksia ratkoa työuupumustilanteeseen liittyviä ongelmia sekä löytämään keinoja jaksamiseen. Tavoitteena on auttaa henkilöä toipumaan uupumuksesta ja ehkäistä uupumuksen uusiutumista itsehoidon avulla. Se on ikään kuin psykologinen työkalupakki työssä jaksamisen tueksi.

Kirjassa keskitytään pitkälti työuupumuksen psykologiseen puoleen: eli miten voisi itse ajatella tai toimia toisin, jotta työuupumus hellittäisi, olo helpottuisi ja kokonaisvaltainen jaksaminen parantuisi. Siinä käsitellään myös hyvinvoinnin psykologisia esteitä.

Työuupumus pakottaa pohtimaan

Työuupumus on pysähdyksen paikka. Se pakottaa tarkastelemaan työn tekemisen tapoja ja koko elämää yleensä. Joskus tarvitaan ulkopuolisia tekijöitä jäsentämään työn kuormitustekijöitä ja apua siihen tarkasteluun, mistä nämä kuormitustekijät tulevat. Kannattaa miettiä, mihin voi itse vaikuttaa ja mihin ei – sekä työssä että elämässä. Aktiivista ongelmanratkaisua ja omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuudet on hyvä kartoittaa.

Työuupumuksen itsehoito -kirjassa on harjoituksia, jotka auttavat tunnistamaan työuupumukselle altistavia ajattelu- ja toimintamalleja, kuten vaativuutta itseä kohtaan sekä taipumusta sivuuttaa omat tarpeet. Suuri osa näistä ajattelumalleista palvelee hienosti pärjäämistä, mutta ajoittain nämä samat ajattelumallit saattavat kääntyä omaa hyvinvointia vastaan.

Hyväksyminen ja omien arvojen pohtiminen

Joissakin työuupumustilanteissa todellisuuden kohtaamisesta ja hyväksyvästä asenteesta voi olla enemmän apua kuin taistelusta epäkohtia vastaan. Voi olla jopa niin, että ulkoiset työolosuhteet eivät muutu.

Ajankäytön miettiminen ja se, milloin rentoutumiselle ja oman itsensä hoitamiselle on aikaa. On hyvä pohtia, voisiko uupumuksesta ja siitä toipumisesta olla jotain hyötyä tulevaisuutta silmällä pitäen. Tähän liittyy jaksamista tukevien toimintamallien ylläpitäminen ja uupumuksen uusiutumisen ennaltaehkäisyn miettiminen. Uupumukseen liittyvät tilanteet ovat erilaisia, joten ne vaativat erilaisia katsantokantoja ja ratkaisuvaihtoehtoja tilanteen mukaan.

 

Lähde: Työuupumuksen itsehoito – Kuinka kierrän karikot, Heli Nurmi
1. painos 2016, 295 sivua, nidottu, ISBN 978-951-656-533-3, Sähkökirja 978–951-656-640-8.