Kulissien takana – Rekrytointiprosessi yrityksen silmin

Kun yritys etsii uusia työntekijöitä, on rekrytointiprosessi työnhakijan näkökulmasta hyvin selkeä ja yksinkertainen. Näet ensin mahdollisesti mainoksia työpaikasta tai työnantajasta, löydät työpaikkailmoituksen työnhakukoneesta, haet työpaikkaa, saat kutsun työhaastatteluun ja saat työpaikan tai viestin, jossa toivotetaan hyvää jatkoa. Tämän kaiken takana yrityksillä on kuitenkin laaja ja haastava prosessi, joka toivottavasti johtaa soveltuvan työntekijän löytymiseen. Rekrytointiprosessi muodostuu yrityksen näkökulmasta muun muassa näistä asioista:

  • Tavoitteiden ja vaatimusten määritteleminen

Onnistunut rekrytointiprosessi lähtee liikkeelle selkeiden tavoitteiden ja vaatimusten määrittämisestä. Yrityksen tulee pohtia, millaisia taitoja, kokemusta ja persoonallisuuspiirteitä uudelta työntekijältä vaaditaan. Lisäksi on tärkeää hahmottaa, kuinka uusi jäsen sopii osaksi jo olemassa olevaa tiimiä ja organisaatiokulttuuria. Tavoitteiden ja vaatimusten selkiyttäminen auttaa löytämään oikeanlaisen osaajan, joka tukee yrityksen kasvua ja kehitystä.

  • Rekrytointikanavien määritteleminen

Monipuolisten ja laadukkaiden rekrytointikanavien käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Perinteisten työpaikkailmoitusten lisäksi kannattaa hyödyntää sosiaalisen median kanavia, alan rekrytointitapahtumia sekä rekrytointiin erikoistuneita yrityksiä ja verkkopalveluita. Näin yritys tavoittaa laajemman joukon potentiaalisia hakijoita ja pystyy kohdentamaan viestinsä oikeaan kohderyhmään.

  • Hakijoiden arviointi

Hakijoiden arviointi on ratkaisevaa oikean osaajan löytämisessä. Työhaastattelut, referenssit, testit ja mahdolliset simulaatiotehtävät auttavat tunnistamaan hakijoiden vahvuudet ja heikkoudet. On tärkeää, että arviointi tehdään objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti, jotta parhaat hakijat valikoituvat etenemään prosessissa.

  • Työnantajamielikuvan vaaliminen

Vahva työnantajamielikuva houkuttelee parhaita osaajia yrityksen palvelukseen. Yrityksen maine ja brändi vaikuttavat siihen, millaisia hakijoita rekrytointiprosessiin saadaan. Positiiviset kokemukset työntekijöiltä ja avoimuus yrityskulttuurissa auttavat luomaan houkuttelevan imagon, joka houkuttelee uusia potentiaalisia työntekijöitä.

  • Selkeä ja suoraviivainen päätöksenteko

Rekrytointiprosessiin tulee liittää selkeä aikataulu, jotta päätöksenteko etenee jouhevasti. Pitkittyneet päätökset voivat aiheuttaa turhautumista sekä parhaiden hakijoiden menetyksen kilpailijoiden hyväksi. Oikea-aikainen palautteen antaminen hakijoille on myös kohteliasta ja auttaa yritystä luomaan positiivista mainetta.

  • Onboarding ja tukiverkoston luominen

Uuden työntekijän perehdyttäminen ja onboarding ovat keskeisessä asemassa, kun halutaan uudesta osaajasta rakentaa menestyvä työntekijä. Hyvin suunniteltu perehdytys auttaa uutta työntekijää sopeutumaan nopeammin ja selviytymään tehtävistään tehokkaasti. Lisäksi tukiverkoston luominen, kuten mentori tai kollega, auttaa uutta työntekijää tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja integroitumaan tiimiin.

Rekrytoinnin tavoitteena pitäisi olla menestyvän työyhteisön rakentaminen, jossa jokainen työntekijä tuntee olevansa arvokas osa organisaatiota, ja jossa jokainen voi kasvaa ammatillisesti sekä henkilökohtaisesti.

Elias Peltola

Elias Peltola

Asiakaspalveluvastaava