Työpahoinvointi on kallis ongelma yritykselle

Pahoinvointi näkyy työpaikoilla sairauspoissaoloina, työkyvyttömyytenä ja sitoutumattomuutena. Suomessa asiaa ei vieläkään täysin ymmärretä, vaan maassa kukoistaa puutteellinen henkilöstöjohtaminen.

Työpahoinvoinnista johtuen parikymmentätuhatta ihmistä jää työkyvyttömyysseläkkeelle keskimäärin 51–52-vuotiaana, ja sen takia menetetään 250 000–260 000 työvuotta joka vuosi. Kun tämä ymmärretään yrityksissä, Suomen elinkeinoelämä ja työn tuottavuus paranee.

Sairauspoissaoloja ja sitoutumattomuutta

Pahoinvointi näkyy työpaikoilla muun muassa sairauspoissaoloina, työkyvyttömyytenä ja sitoutumattomuutena. Asiaan voidaan vaikuttaa parantamalla henkilöstöjohtamista ja päivittämällä näkemystämme nykypäivän työstä. Tulos on parempaa, jos ihminen kokee työnsä mielekkääksi ja tärkeäksi osaksi omaa elämää.

Yksi syy nykytilanteelle on valitettava perinne organisaatioissa, joissa kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmät ovat prioriteetti. Henkilöstö näkyy vain lukuina. Työhyvinvoinnin hallinta edellyttäisi laajempaa seurantajärjestelmää.

Toinen syy, miksi työhyvinvointiin ei kiinnitetä yrityksissä riittävästi huomiota, on niin sanottu ydintoiminta-ajattelu.

Kolmantena syynä on moderni ajatus siitä, että yrityksen pitää keskittyä vain omaan ydintoimintaan ja loput asiat on pidettävä näkökentän ulkopuolella

Oikeita asioita oikealle kohderyhmälle

Työhyvinvointia voidaan oikeasti parantaa mm. kehittämällä esimiestyötä ja henkilöstön ominaisuuksia. Oikein kohdennettu satsaus tuottaa tulosta monella eri osa-alueella.

Katja Zu Putlitz

Asiantuntjia
HR / Työkyky / Talous / Työsuhdejuridiikka