HR-asiantuntijan Arkipäivä

Henkilöstöhallinto on kattotermi, jonka alle mahtuu monipuolisia työnkuvia ja työtehtäviä. Kysyimme HR-asiantuntijaltamme Jussi Tamskilta, millainen hänen normaali työpäivänsä on, ja mitä projekteja hänellä on tällä hetkellä työn alla. Näin hän vastasi:

Riippuen onko kyseessä asiakkaan luona tehtävä työ, vai etätyönä suoritettava työ, aamurutiinit vaihtelevat hieman.

Mikäli menen asiakkaan luo, aloitan valmistelun jo edellisenä päivänä, jotta työt tulisi suoritettua mahdollisimman hyvin ja mutkattomasti. Henkilöstöhallinnon eri tehtäviä on runsaasti ja sen myötä työpäivät vaihtelevia. Myös asiakkaiden erilaiset tarpeet tuovat päivä- ja viikkorytmiin vaihtelua ja se lienee tämän työn suola. Harvoin sattuu samoja tehtäviä eri asiakasyritysten välille. Ajoittain voi esim. rekrytointeja on ”päällekkäin” eri asiakkailla, tai kehityskeskusteluihin osallistumista yhdessä esihenkilön kanssa, mutta muuten asiakkaiden erilaiset tarpeet tuovat mukavaa vaihtelua työhöni.

Jos työskentelen etänä, antaa se aamuun hieman lisää aikaa, jolloin voin viimeistellä päivän agendan aamusta tarkastettuani, ettei ole ilmaantunut jotakin akuuttia tehtävää. Yleensä, kuten varmaan niin monella, aamu alkaakin sähköpostien yms.  viestin tarkastelulla, sekä kalenterin läpikäymisellä.

Tälläkin hetkellä on loppusuoralla erään asiakkaan henkilöstökäsikirjan viimeistely, joka on ollut työn alla alkuvuodesta lähtien. Tällaiset tehtävät ovat myös välillä tervetulleita, jolloin voi keskittyä työyhteisön pelisääntöjen kehittämiseen ja kirjaamiseen. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita ja sen vuoksi ne on hyvä olla kirjattuna ylös ja henkilöstön saatavilla.

Yleisesti voi sanoa, että työviikkoni pitävät sisällään sekä itsenäistä työskentelyä, sekä erilaisiin palavereihin osallistumista. Myös esihenkilöiden kanssa käytävät keskustelut henkilöstöasioiden kehittämisestä kuuluvat työnkuvaani.

Picture of Jussi Tamski

Jussi Tamski

HR-asiantuntija