Staffroom Oy:n tietosuojaseloste

Yksityisyytesi on meille tärkeää ja käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti ja asianmukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Staffroom Oy
Hyvinkää
Puhelin: 020 758 9760
Sähköposti: asiakaspalvelu@staffroom.fi

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa:
Noora Hovila
Puhelin: 020 758 9760
Sähköposti: asiakaspalvelu@staffroom.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja HR-toimeksiannon hoitamiseksi voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme ja sidosryhmiemme henkilötietoja käsittelemme palvelujemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Käsittelemme verkkosivuillamme kävijöiden tietoja sivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi, sekä sivuston kehittämiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme henkilötietoja ja terveystietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kerrottujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakkaiden henkilötiedoista käsittelemme toimeksiantoon liittyviä tietoja sekä yhteystietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot. Asiakkaiden, että potentiaalisten asiakkaiden osalta käsittelemme tapahtumia ja tilaisuuksia koskevia osallistujatietoja sekä mahdollisia kieltoja ja suostumuksia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käsittelemämme henkilötiedot saamme pääasiassa rekisteröidyltä itseltään, esimerkiksi rekisteröidyn tilatessa palveluitamme, osallistumalla markkinointitapahtumiin ja -kilpailuihin, ottamalla yhteyttä meihin tai muun viestinnän yhteydessä. Saamme henkilötietoja myös verkkosivuillamme vierailusta ja kolmansien osapuolten verkkoseurannan avulla.

Henkilötietojen luovutus ja siirto

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Erikseen sovitusti ja luvanvaraisesti luovutamme asiakkaamme terveystietoja työterveyshuollon käyttöön. Lainsäädännön edellyttämissä tapauksissa tai viranomaisen niin vaatiessa luovutamme tietoja. Arvioimme luovutuksen lainmukaisuuden tapauskohtaisesti.
Palveluntarjoajamme käsittelevät asianmukaisesti henkilötietoja puolestamme keskinäisen sopimuksemme mukaisesti.

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Palveluntarjoajat, jotka tarjoavat työkaluja verkkosivuillemme, saattavat kuitenkin sijaita myös EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella, esimerkiksi Google Analytics. Tietosuojan riittävä taso varmistetaan soveltamalla siirtoon tietosuojasääntelyn mukaisia suojatoimia.

Henkilötietojen suojaaminen

Tietojen luottamuksellisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Suojaamme henkilötiedot teknisin ja organisatorisin suojakeinoin. Pääsy järjestelmiimme on rajattu käyttöoikeuksin rooleihin perustuen. Kaikilla käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi sekä potilastiedoiksi luokiteltavaa tietoa säilytetään velvoittavan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä käsittelemme ja miten, saada epätarkat tai virheelliset tiedot oikaistua tai vahvistus siitä, ettemme käsittele häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus siirtää toiselle rekisterinpitäjälle hänen meille toimittamat, häntä koskevat henkilötiedot, oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla meihin yhteyttä kirjallisesti riittävän yksilöidysti pyynnön toteuttamiseksi ja henkilöllisyyden varmistamiseksi.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyen saa ottamalla yhteyttä Noora Hovila: asiakaspalvelu@staffroom.fi tai soittamalla numeroon 020 758 9760.

Muutokset selosteeseen

Toiminnan kehityksen, henkilötietojen käsittelyn ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden tämän selosteen muuttamiseen. Päivitetty seloste on aina saatavilla verkkosivuillamme.

Staffroom Oy:n asiakasrekisteri

Staffroom Oy:n potilasrekisteri

Staffroom Oy noudattaa toiminnassaan hyviä tietosuojakäytäntöjä ja täyttää yleisen tietosuoja- asetuksen General Data Protection Regulationin (GDPR) vaatimukset.