Staffroom Oy

Kehitystyön tuloksia

Toimintamme on alkanut vuodesta 2006, jolloin henkilöstön osaamisen kehittäminen oli toimintamme ydinaluetta. Myöhemmin vuonna 2018 perustettiin Staffroom Oy ja keskityimme alkuvaiheessa henkilöstöhallinnon työkalujen kehittämistyöhön. Kehittämistyömme tuloksena Suomalaisissa yrityksissä käytetään mm. työkykysoveltuvuusarviointia osana rekrytointiprosessia. Kehitystyön ohella havaittiin asiakkaiden tarpeet myös varsinaisissa henkilöstöhallinnon toiminnoissa. Nykypäivänä tärkein tehtävämme on auttaa pk-yrityksiä erilaisissa henkilöstöhaasteissa. Palvelumme on seurausta asiakkaiden kuuntelusta ja tarpeeseen vastaamisesta.

Vahvuuksiamme

Tiimimme koostuu henkilöstöhallinnon monipuolisista asiantuntijoista. Vahvuutemme on työsuhdeasioiden neuvontapalveluissa, työsuhteen elinkaaren operatiivisissa tehtävissä, työsopimuslainsäädännössä, TES-tulkinnassa, muutosjohtamisessa, erilaisissa neuvottelutilanteissa ja prosessiratkaisuissa.

Ratkaisut henkilöstöhallintoon

  • Ulkoistettu henkilöstöhallinto
  • Ulkoistettu asiakaspalvelu
  • Classroom -koulutusportaali

Tapamme toimia

Toimimme asiakastamme kunnioittaen ja hyvän liiketavan mukaisesti. Arvojamme ovat AVA eli asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja ammatillisuus. Nämä meitä johdattavat arvot näkyvät päivittäisessä työssämme asiakkaan tarpeiden kuuntelemisena ja niihin vastaamisena. Olemme vastuussa tiedon ja toiminnan oikeellisuudesta ja käsittelemme haastaviakin tilanteita ammattimaisesti.