Yrityksen HR-kumppani

-auttaa hallitsemaan yritysriskiä

Yrityksen HR-kumppani työskentelee esimiesten ja henkilöstön tukena asiakasyrityksessä. HR- kumppanin roolina on tukea esimiehiä kaikissa työsuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa ja toimia esimiehen sparrauskumppanina henkilöstöasioissa.

Tiivis yhteistyö yrityksen kanssa käynnistyy perehdytyksen kautta. Yrityksen HR-kumppani toimii yrityksen johtoryhmän jäsenenä ja tarjoaa näkemyksellistä, proaktiivista otetta henkilöstöasioissa.

Yrityksen HR-kumppani – palvelun toimenkuvaan kuuluvat mm. rekrytointeihin, henkilöarviointeihin ja työsuhdeasioihin liittyvien juridisten kysymysten hoitaminen työsuhdejuristin tuella ja esimiesten tukeminen HR-järjestelmän päivittäiseen käyttöön liittyvissä asioissa. HR-kumppanin tärkein tehtävä on kuitenkin auttaa asiakasyritystä hallitsemaan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti yritysriskiä.

Yrityksen HR-kumppanin yhtenä missiona on, että asiakasyrityksen henkilöstö voi hyvin. Tärkeänä osana HR-työhön kuuluukin työhyvinvointityön koordinointi yrityksen työntekijöiden osalta. Yrityksen HR- kumppani osallistuu yrityksen sisäisten toimintojen kehittämiseen sujuvasti myös englannin kielellä.

Yrityksen HR-kumppani – palvelun toimenkuva

  • HR-asiakaspalvelu käytössä arkisin ma-pe 9-15.30
  • yrityksen henkilöstöhallinto
  • yrityksen juridiset asiat
  • yrityksen rahoitus
  • yrityksen It-turvallisuus
  • yrityksen taloushallinto
  • yrityksen turvallisuus
  • maksulliset lisäpalvelut tarpeen mukaan

Yrityksen HR-kumppani asiakkaana yrityksellenne myönnetään myös

  • Työkykyvastuullinen työnantaja 2019-sertifikaatti
Sulje