Työkykyvastuullinen Suomi

Suomi on tunnettu hyvinvointivaltiona, jossa asuu onnellista ja sisukasta kansaa. Aina ei kuitenkaan ole ollut näin

Suomi on rakennettu ensimmäisen maailmansodan tuhkasta. Juuri itsenäistyneen maan tulevaisuus ei alkanut ruusuisesti, vaan valtion repi kahtia sisällissota. Lopulta kansa löysi kuitenkin yhteisen palon maan rakentamiseen ja valtion perustuksia koottiin yhteisvoimin. Olosuhteet olivat haastavat ja ihmisten työkykyisyys oli kärsinyt. Suomalaiset tekivät silti tarvittavan työn maan rakentamiseksi, yhdessä.

Nyt Suomi on tunnettu hyvinvointivaltiona, jossa asuu onnellista ja sisukasta kansaa. Olemme tunnettuja myös ahkeruudestamme sekä rehellisyydestämme. Nämä ominaisuudet ovat siivittäneet suomalaista liike-elämää ja auttaneet yrityksiä luomaan menestystä maailmalla. Suomalaiset hyveet eivät kuitenkaan pelkästään riitä, vaan yrityksien ja Suomen menestyminen maailmalla vaatii paljon muutakin.

Yksi menestyvän yrityksen, ja myös toimivan valtion, kulmakiviä on hyvinvoivat työntekijät ja kansalaiset. Jos ihmiset eivät voi hyvin, ei suurempikaan kokonaisuus voi hyvin. Voima piilee yhteistyössä ja jotta se mahdollistuu, peruselämänlaadun tulee olla hyvä ja ihmisten tulee olla työkykyisiä.

Työntekijälle työkykyisyyden ja työkykyvastuun merkitys on yksinkertainen. Työkyvyn ylläpitoon tarvitaan yksilön toiminnan ja vastuun lisäksi myös yrityksen tuki. Mikäli työntekijän ominaisuudet ja työpaikka tehtävineen eivät kohtaa, terveelliset elämäntavat ja muut henkilökohtaiset valinnat eivät välttämättä riitä kantamaan työelämässä. Yrityksen tulee ottaa vastuu työntekijän työkyvyn tukemisesta, silloin työ pystytään tekemään laadukkaasti myös tulevaisuudessa.

Yritysten näkökulmasta työntekijän työkyvyn arvo on selkeä: ilman työkykyistä henkilöä työ ei tule tehdyksi. Työkyvyn ylläpitoon ei kuitenkaan riitä pelkästään yrityksen panostus, vaan työntekijällä itsellään on siitä myös vastuu. Kyse on siis yhteisymmärryksestä sekä siitä mitä halutaan ja minne ollaan menossa. Ilman yhteistä tahtotilaa jotain oleellista jää puuttumaan.

Entä mitä työkykyvastuu tarkoittaa Suomelle? Suomelle työkykyvastuullisuus on toimivia yrityksiä, uusia innovaatioita, sekä hyvinvoivaa ja työkykyistä kansaa. Hyvinvointivaltio on riippuvainen kansalaisten työnteosta ja toisaalta hyvinvointivaltion tarkoitus on juuri mahdollistaa tietty peruselämänlaatu jokaiselle kansalaiselle elämäntilanteesta ja työkykyisyydestä riippumatta. Tämä antaa mahdollisuuksia työkyvyn kuntoutukselle ja yksilön hyvinvoinnin edistämiselle silloinkin, kun se on jostain syystä heikentynyt. Näin ollen pohja on hyvä yhä toimivamman ja työkykyisemmän valtion rakentamiselle. Kaikki alkaa siis ruohonjuuritasolta, yksilöiden hyvinvoinnista ja potentiaalista. Nämä ilmenevät taas yrityksien resursseina ja voimavaroina sekä oikein ohjattuna, menestyksenä. Yrityksien, kuten Suomenkin, tilanne on aina seurausta niiden asioiden tilasta josta ne koostuvat. Tämän takia ns. “pienemmillä tasoilla” tapahtuvat asiat ovat myös tärkeitä. Viime aikoina huolestuttanut ilmiö nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden lisääntymisestä ja työkyvyn yleisestä laskusta tekee aiheesta hyvin oleellisen juuri nyt. Työkyvystä pitäisi puhua, ja jokaisen osapuolen tulisi ymmärtää sen olevan kaikkien yhteinen intressi. Suomi tarvitsee työkykyvastuullisuutta.

Työkykyvastuullisella Suomella tavoitellaan valtiota, jossa elämän perusedellytykset täyttyvät ja jossa on hyvä elää. Haluamme olla rakentamassa Suomea, jossa toteutuu työhyvinvointi, turvallisuus, hyvät perhe-elämän mahdollisuudet sekä jossa yksilöiden on mahdollista kouluttautua sekä toteuttaa itseään. Lopputulos on aina monen asian summa, ja jotta Suomi voisi hyvin, se tarvitsee tulevaisuudessakin hyvinvoivaa sekä työkykyistä kansaa. Pienistä puroista syntyy suuri koski ja jokainen meistä vaikuttaa tuohon koskeen.

Työkykyvastuullisuus on menestymisen ja hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeä asia, ja se on tärkeää myös Suomelle. Suomessa on mahdollisuuksia ja potentiaalia, joka ei ole vielä päässyt esiin. Panostamalla oikeisiin asioihin ja tiedostamalla tämän potentiaalin, voimme saada maailmalle Suomen jossa kehitetään mullistavia ideoita, josta tulee uusia yrityksiä, ja jonka kansa voi hyvin.

Sulje