Näkemyksiä työkykyvastuusta:

Anjuska Karppinen

on opintovapaalla tällä hetkellä.  Työkyky tarkoittaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja sitä, että voi tehdä mahdollisimman hyvin töitä. Työkyvykkyyden osoittaminen todistuksella on ihan hyvä asia, koska on myös tärkeää, että työnantaja tukee työntekijän terveyttä ja työkykyä. Työkykytoimenpiteenä on tärkeää, että pystyy tekemän työn mahdollisimman ergonomisesti ja turvallisesti. 

Jere Mikkola

ollut 13 vuotta työelämässä ja nyt vaihtamassa opintojen kautta alaa.  
Työkyky syntyy työn oikeasta rytmittämisestä ja työn ja muun elämän välisestä tasapainosta. Työkykyisyyden osoittaminen työnhakuvaiheessa on hyvä asia itselle ja työnantajalle. Työkykytoimenpiteenä selkeät työajat.

Juho Riihimäki

työskentelee elintarvikevarastolla.
Työkyky tarkoittaa fyysisiä ja henkisiä kykyjä ja tietoa ja taitoa hoitaa työtehtävää. Osaamistaitojen ohessa on luonnollista osoittaa myös työkykyisyys vaikka todistuksella. Tärkeää on että työnantaja pitää huolta työntekijästä ja sitä kautta työntekijällä on arvo. Työn sisäinen viestintä ja yhteiset tapahtumat ovat hyviä työkykytoimenpiteitä. Tärkeää on säilyttää työkyky.

Riina Nurminen 

opiskelee tradenomiksi ja työskentelee opistojen ohessa kirjakaupassa Tampereella.
Työkyky merkitsee hänelle kokonaisvaltaista hyvinvointia ja hän kokee olevansa työkykyinen tradenomin tehtäviin. Työkyvykkyyden osoittaminen työnantajalle on hyväksyttävää ja ymmärrettävää. Samalla tietenkin toivoo että työnantaja järjestää sellaiset työskentely-
mahdollisuudet ja ympäristön, jotka tukevat työkykyä.

Joona Salo

työskentelee vuokratyöyrityksessä jo viidettä vuotta.
Työkyky tarkoittaa, että jaksaa tehdä töitä. On hyvin tärkeää, että työnantaja tukee työntekijän terveyttä ja työkykyä ja on yleisesti kiinnostunut työntekijästään. Oman työkykyisyyden osoittaminen työnantajalle on samoin hyvä asia.

Pyry Kivikoski

yrittäjä, mutta nyt keskittyy opiskeluun.
Työkyky tarkoittaa, että on kykenevä siihen työhön mitä on tekemässä. Työkyvyn osoittaminen todistuksella on ihan hyvä juttu. Työkykytoimenpiteenä on tärkeää, että työssä henkinen puoli pidetään kunnossa. Tämä näkyisi siinä, että otetaan suhtautumisessa huomioon, että olen pyörätuolissa.

Leevi Nieminen

on Kotipizzan työntekijä.
Työkyky tarkoittaa, että pystyy tekemään työtä, joka ei aiheuta kipua tai pahenna jotain olemassa olevaa terveystilannetta.
Työkykyisyyden osoittaminen työnantajalle on hyvä asia. Työkykytoimenpiteenä vosi olla esimerkiksi lounassetelit.

Petteri Leino

on Logistiikka-alan töissä.
Työkyky tarkoittaa työhyvinvointia työssä. Työkyvyn voi osoittaa tekemällä työtä tai todistuksella. Työkykytoimenpiteenä liikuntamahdollisuuksia ja työnantajan tukemaa vapaa-aikaa.

Olivia Suopajärvi

tekee keikkatöitä opintojen ohella.
Työkyky tarkoittaa, että pystyy tulemaan töihin, pitää työympäristöstä, eikä ole syrjintää. Työkyvyn todistaminen työnantajalle  on ihan yhtä ok kuin muiden todistustenkin esittäminen. Työkykytoimenpiteenä tärkeitä ovat kahdenkeskiset  keskustelut työnantajan kanssa. Työnantajan tulee olla kiinnostunut mitä työntekijälle kuuluu.

Sini Rytkänen

Työkyky tarkoittaa Sinille, sitä että on ja pysyy henkisesti ja fyysisesti kykenevänä tehdä työtä. Hänelle on tärkeää, että tuleva työnantaja ottaa osaa työntekijöiden henkilökohtaisen terveyden ja työkykvyn ylläpitoon.
Työkykyä edistävät koulutukset, hyvä ergonomia, avoin vuorovaikutus ja ilmapiiri sekä se, että epäkohtiin puututaan.

Tua Ojanen

on tällä hetkellä opintovapaalla työstään apteekissa. Työkyky on yhdistelmä henkistä ja fyysistä jaksamista ja hän kokeekin olevansa työkykyinen ammattiin, johon on valmistumassa ja valmis myös osoittamaan sen työkykyraportin muodossa.
Hän odottaa tulevalta työnantajaltaan ergonomisia ja viihtyisiä työtiloja, hyvää ilmapiiriä, avointa vuorovaikutusta ja halua kehittää työpaikkaa parempaan suuntaan.

Henri Huoponen

ei ole tällä hetkellä työelämässä, vaan keskittyy opiskeluun.
Työkyky tarkoittaa hänelle, sitä että voi töissä hyvin ja jaksaa hyvinvoivana paremmin tehdä työtehtävänsä.
Henry on valmis osoittamaan työkykynsä tulevalle työnantajalle työkykyraportin muodossa ja pitää ehdottoman tärkeänä sitä, että työnantajayritys tukee työntekijän henkilökohtaista työkykyä ja terveyttä. 

Yleisiä kommentteja opiskelijoilta:

”Työkyvyn määrittely riippuu paljon työtehtävästä, henkisiä ja fyysisiä voimavaroja tarvitaan eri lailla eri aloilla.”
”Työkyky tarkoittaa kokonaisvaltaista hyvinvointia”
”ihmisten yksilöllisyyden huomioonottaminen on tärkeää työelämässä”
”Työkykyyn vaikuttavat selkeät tavoitteet ja sekä selkeä mielikuva tehtävästä työstä.”
”Olisin valmis esittämään oman työkykyraporttini tulevalle työnantajalleni, erityisesti työhön vaikuttavista fyysisistä sairauksista.”
”Työkykyvastuu on molempien, sekä työntekijän, että työnantajan. Välittävä työnantaja on tärkeä!”
”Työn sisällöstä riippuen, tarvitaan vastapainoa jokapäiväiselle työlle. Esim. liikuntaseteleitä paljon konttorissa istuvalle, yhdessä tekemistä yksinpuurtajalle, rentoutumista kovaa fyysistä työtä tekevälle.”

Sulje