HR-kumppanin tehtäväkenttä

Henkilöstöhallinto on yrityksen tai organisaation henkilöstövoimavarojen hallinnointia.

Henkilöstö on keskeisessä asemassa organisaation arkipäiväisen toiminnan sekä tavoitteiden saavuttamisen kannalta, koska ne voidaan saavuttaa vain henkilöstön työllä. Henkilöstöhallinnon toimintojen ulkoistaminen on nykyaikainen ja yleinen yrityksen toimintatapa. Ulkoistamista tehdään, koska näin yritys tai organisaatio voi keskittyä omaan ydintoimintaansa. Henkilöstöhallinnon tehtäväkenttään ja vastuualueeseen kuuluu laaja joukko erilaisia asioita ja toimintoja, jotka vaihtelevat pienistä rutiininomaisista tehtävistä laaja-alaista asiantuntemusta vaativiin kokonaisuuksiin.

HR-kumppanin tehtäväkenttä:

    • Henkilöstön kehittäminen
    • Henkilöstön työhyvinvointi
    • Henkilöstön työsuhdeasiat
    • Henkilöstösuunnittelu ja -hankinta
    • Työn organisointi ja arviointi
Sulje