Valtakunnallinen työikäisen kipukysely

Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kipukokemuksen vaikutuksesta työssä suoriutumiseen.

Etu- ja Sukunimi *
Sähköpostiosoite *
Ikäsi *
Nykyinen työnantaja / Yritys *
Olen... *
Kärsittekö fyysisestä tai psyykkisestä kivusta? *
Esim. tuki- ja liikuntaelinkivuista, stressistä yms.
Kuinka usein koette kiputuntemuksia? *
Vaikuttaako kiputuntemus jollain tasolla työtehoonne? *
Vaikuttaako kiputuntemus jollain tasolla työkykyynne? *
Oletteko olleet kivun vuoksi poissa työstä kuluneen vuoden aikana? *

Osallistumalla tähän tutkimukseen hyväksyn, että Staffroom Oy lähettää uutiskirjeenä minulle yhteenvedon tämän kyselyn tutkimustuloksista ja tietoa lääkkeettömistä fyysisen ja psyykkisen kivun hoitomenetelmistä ja kivun ennaltaehkäisystä.